Teatro Corte Coriano. Sabato 18 gennaio Tributo ai Pink Floyd